El 2016 les entitats socials catalanes van atendre 1.584.000 persones, un 2,2% més que l’any anterior

El 2016 les entitats socials catalanes van atendre 1.584.000 persones, un 2,2% més que l’any anterior

Primer estudi centrat en el perfil de les persones ateses per les entitats socials.