El 3r Sector demana amb urgència EPI’s i tests ràpids

El 3r Sector demana amb urgència EPI’s i tests ràpids