El Congrés aprova les noves lleis del Tercer Sector i del Voluntariat

El Congrés aprova les noves lleis del Tercer Sector i del Voluntariat

Reforcen l’actuació de l’Estat en un àmbit de competència exclusiva de les Comunitats Autònomes.