El Govern cedeix al Tercer Sector els habitatges d’herències intestades

El Govern cedeix al Tercer Sector els habitatges d’herències intestades

L’acord signat permetrà ampliar el parc d’habitatges socials del Tercer Sector, estimat actualment en 1.800 pisos.