El Govern cedeix Casa Bloc a Hàbitat3 per allotjar-hi persones en risc d'exclusió

El Govern cedeix Casa Bloc a Hàbitat3 per allotjar-hi persones en risc d'exclusió

Oferirà allotjament temporal per a 50 persones en situació d’emergència social.