El moviment escolta aplega 13.000 infants i joves a Tàrrega

El moviment escolta aplega 13.000 infants i joves a Tàrrega

Durant dos dies la ‘Jamborinada’ va ser la trobada d’escoltes i guies més gran feta mai a Catalunya.