El Síndic fa recomanacions per a la contractació pública de serveis a les persones

El Síndic fa recomanacions per a la contractació pública de serveis a les persones

La Taula del Tercer Sector i la Confederació li havien demanat per aturar la proliferació de males pràctiques en els plecs dels concursos i preservar la qualitat dels serveis