El Tercer Sector juga amb desavantatge en els concursos municipals

El Tercer Sector juga amb desavantatge en els concursos municipals

Només el 20% del volum adjudicat pels principals ajuntaments per gestionar serveis a les persones va a mans del Tercer Sector.