El Tercer Sector Social ha resistit millor la crisi que altres sectors

El Tercer Sector Social ha resistit millor la crisi que altres sectors

Tot i que des de 2011 ha perdut 15.000 llocs de treball, ho ha fet en un percentatge inferior al del conjunt del mercat laboral català.