"El Tercer Sector té una potència extraordinària i un actiu social que ha d'estar en la base del model de cohesió social"

"El Tercer Sector té una potència extraordinària i un actiu social que ha d'estar en la base del model de cohesió social"

Reivindica el treball en xarxa com a un actiu extraordinari per al teixit social català.