Els beneficiaris de rendes mínimes s’estanquen a tot l’Estat espanyol

Els beneficiaris de rendes mínimes s’estanquen a tot l’Estat espanyol

Un informe de la Xarxa d’entitats de lluita contra la pobresa-EAPN destaca que malgrat l’increment de la demanda a causa de la crisi, no ha crescut el nombre de 320.000 perceptors en el conjunt de l’Estat.