Els Centres Especials de Treball busquen solucions per la pujada del salari mínim

Els Centres Especials de Treball busquen solucions per la pujada del salari mínim

Es poden perdre molts llocs de treball si no s’acompanya d’un augment de les subvencions públiques.