Els Centres Especials de Treball reclamen 122 milions d'euros

Els Centres Especials de Treball reclamen 122 milions d'euros

Per preservar el model actual i afrontar l’increment del Salari Mínim