Els usuaris dels centres d'atenció primària tindran un treballador social de referència

Els usuaris dels centres d'atenció primària tindran un treballador social de referència

El nou sistema d'atenció primària integrarà tots els recursos comunitaris disponibles com ara els serveis de rehabilitació o l'atenció a la salut mental.