Entitats socials demanen al nou Govern i als ajuntaments que enforteixin l’educació en el lleure

Entitats socials demanen al nou Govern i als ajuntaments que enforteixin l’educació en el lleure

Denuncien que l’accés a l’educació  en el lleure no està garantit.