Entrevista a Georgina Oliva, directora d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA)

Entrevista a Georgina Oliva, directora d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA)

“Cal aplicar la transversalitat en totes les polítiques públiques pel que fa a la garantia dels drets dels infants”