Entrevista a Josep Maria Gasol, president de Cohàbitac

Entrevista a Josep Maria Gasol, president de Cohàbitac

“A Europa les societats civils són molt més actives en el proveïment d’habitatge assequible”