"Exigim estabilitat perquè la situació és “insostenible” i reclamem que les urgències socials passin per sobre dels interessos polítics"

"Exigim estabilitat perquè la situació és “insostenible” i reclamem que les urgències socials passin per sobre dels interessos polítics"

La Taula recorda que fa molts anys que hi ha una inestabilitat política que paralitza el país amb polítiques socials que queden contínuament encallades.