Finan3 ofereix una nova línia de préstecs per a entitats socials

Finan3 ofereix una nova línia de préstecs per a entitats socials

L’import màxim dels préstecs és de 60.000 euros per entitat, a un interès del 4%.