Francina Alsina, reescollida presidenta de la Taula

Francina Alsina, reescollida presidenta de la Taula

Imatge de Francina Alsina, reelegida presidenta de la Taula

L'assemblea també ha elegit la resta de membres de la nova Junta Directiva.