Front comú perquè les elèctriques paguin la meitat de la factura de la pobresa energètica

Front comú perquè les elèctriques paguin la meitat de la factura de la pobresa energètica

Totes les Administracions pacten un protocol comú que fixa els criteris i procediments per aplicar la Llei 24/2015.