Front comú per reclamar el compliment de la Llei 24/2015

Front comú per reclamar el compliment de la Llei 24/2015

El 2n Congrés Català de Pobresa Energètica reivindica un nou model que garanteixi els drets energètics de la ciutadania.