Generalitat i Ajuntaments tindran prioritat per comprar els habitatges desnonats

Generalitat i Ajuntaments tindran prioritat per comprar els habitatges desnonats

El Govern anuncia un nou paquet de mesures, que també inclou un cens d’habitatges buits, l’expropiació temporal i nous ajuts per a famílies desnonades. (Foto: Bloc Josep Torta)