Impuls al projecte de Llei de contractes de serveis a les persones

Impuls al projecte de Llei de contractes de serveis a les persones

Prohibirà adjudicacions per subhasta o al preu més baix, i primarà la qualitat i la continuïtat.