Impuls per a la reinserció laboral de col·lectius vulnerables

Impuls per a la reinserció laboral de col·lectius vulnerables

S'aposta pel paper clau del teixit empresarial, al costat de les entitats socials.