Intens debat social sobre la ILP que demana una renda garantida de ciutadania

Intens debat social sobre la ILP que demana una renda garantida de ciutadania

Entitats demanen als partits que s'encarregui un estudi per saber el cost que tindria.