Jornada 07/06: Migració i Refugi. Acollir per a una major cohesió social

Jornada 07/06: Migració i Refugi. Acollir per a una major cohesió social

El proper 7 de juny debatrem, entre experts, entitats socials i Administració, com des de Catalunya estem acollint a les persones migrants, refugiades i Menors Estrangers No acompanyats.