La distribució d’aliments entra a la Cartera de Serveis

La distribució d’aliments entra a la Cartera de Serveis

En la llei dels pressupostos 2015 de la Generalitat s’hi preveu, si és aprovada, que passi a ser una nova prestació de la Cartera de Serveis Socials.