La Fedaia demana una prestació universal per a la criança dels fills

La Fedaia demana una prestació universal per a la criança dels fills

Seria de 2.500 euros anuals, per cobrir el 50% del cost de la criança.