La Generalitat duplica els ajuts per a productes tècnics per a discapacitats

La Generalitat duplica els ajuts per a productes tècnics per a discapacitats

Inclouen prestacions per a mobilitat i transport o per comunicació (audiòfons, teclat Braille, grues, etc.).