La Generalitat seguirà el 2015 amb la mateixa despesa social que fa 10 anys

La Generalitat seguirà el 2015 amb la mateixa despesa social que fa 10 anys

Hi hagi o no pressupost nou, la despesa social per habitant no sofrirà noves retallades, malgrat que al Govern li calen 2.500 euros per quadrar el pressupost.