La insolidaritat sempre troba pretextos

La insolidaritat sempre troba pretextos

La mediterrània vessa de nàufrags i de refugiats. Fugen de la fam i de les guerres. Hi ha morts cada setmana. La UE planteja quotes d’acollida als estats membres. Només 20.000 en total. Però alguns països, entre ells Espanya, s’han apressat a posar-hi inconvenients de tota mena. La insolidaritat sempre troba pretextos per justificar-se.