La manca de pressupostos afecta una de cada tres mesures contra la pobresa

La manca de pressupostos afecta una de cada tres mesures contra la pobresa

El Govern actualitza l’informe de compliment i convoca una nova reunió de la comissió de seguiment.