La nova Fundació Hàbitat3 aconsegueix un pis cada 2 dies

La nova Fundació Hàbitat3 aconsegueix un pis cada 2 dies

Des de febrer ja ha donat sostre a 407 persones vulnerables en 142 pisos.