La nova Llei de mesures urgents en habitatge, un pas de gegant

La nova Llei de mesures urgents en habitatge, un pas de gegant

L’oferta obligatòria d’un lloguer social; el dret a rebre ajuts per al pagament del lloguer; la garantia de reallotjament; o les comissions de sobreendeutament, alguns dels avenços de la nova llei.