La PINCAT, a la nova junta directiva de la Plataforma de Infancia España

La PINCAT, a la nova junta directiva de la Plataforma de Infancia España

La PINCAT ha aconseguit representació en una de les vocalies.