La PINCAT participa en l'informe del Síndic sobre el lleure educatiu

La PINCAT participa en l'informe del Síndic sobre el lleure educatiu

Constata les desigualtats socials existents en l’accés a les activitats i les desigualtats territorials en la provisió.