La PINCAT proposa garantir millor els drets dels infants i adolescents

La PINCAT proposa garantir millor els drets dels infants i adolescents

En una jornada demana reformes del marc jurídic i constitucional amb aquest objectiu.