La pobresa es cronifica i es feminitza

La pobresa es cronifica i es feminitza

Segons l'últim informe d’ECAS que aprofundeix en els efectes emocionals i per a la salut.