La pobresa torna a créixer i castiga sobretot infants, gent gran i dones

La pobresa torna a créixer i castiga sobretot infants, gent gran i dones

La Taula reclama un ple monogràfic al Parlament i posar la pobresa com a prioritat en l'agenda política, tant legislativa com executiva.