La proposta de Gas Natural per fer front a la pobresa energètica no respon a la problemàtica que avui pateixen més del 10% dels catalans

La proposta de Gas Natural per fer front a la pobresa energètica no respon a la problemàtica que avui pateixen més del 10% dels catalans

Adreça un plec de preguntes als grups parlamentaris perquè li traslladin al Sr. Rafael Villaseca, conseller delegat de Gas Natural Fenosa que demà compareix al Parlament.