La Renda Garantida de Ciutadania, més a prop

La Renda Garantida de Ciutadania, més a prop

Els darrers mesos les negociacions per crear a Catalunya aquest nou instrument de protecció social han experimentat avenços notables. Les posicions de tots els actors involucrats s'han apropat molt. La nova RGC podria ser una realitat aquest any 2017.