La Taula del Tercer Sector demana al Govern que no vengui el parc públic d'habitatges de lloguer

La Taula del Tercer Sector demana al Govern que no vengui el parc públic d'habitatges de lloguer

La mà dura amb les famílies que no poden pagar el rebut, i un manteniment deficient dels edificis, principals riscos de passar els pisos a mans privades.