La Taula del Tercer Sector demana passar d’un ‘Pla’ a un ‘Pacte’ per a la lluita contra la pobresa

La Taula del Tercer Sector demana passar d’un ‘Pla’ a un ‘Pacte’ per a la lluita contra la pobresa

Quasi el 50% de les mesures demanades per la Taula del Tercer Sector durant la legislatura no s’han assolit.