La Taula del Tercer Sector denuncia la poca sensibilitat dels bancs per ampliar el parc d’habitatge social

La Taula del Tercer Sector denuncia la poca sensibilitat dels bancs per ampliar el parc d’habitatge social

9 de cada 10 habitatges procedents del tempteig i retracte acaben en mans privades.