La Taula del Tercer Sector a favor de la proposta de nou Bo Social

La Taula del Tercer Sector a favor de la proposta de nou Bo Social

Perquè s’adequa millor al perfil de les famílies que pateixen pobresa energètica