La Taula del Tercer Sector i IVALUA impulsen l’avaluació al Tercer Sector

La Taula del Tercer Sector i IVALUA impulsen l’avaluació al Tercer Sector

Presenten una ‘‘Guia pràctica d’avaluació de programes del Tercer Sector social’, un dels compromisos assumits per la Taula i el Govern en el III Pla de Suport al Tercer Sector Social.