La Taula del Tercer Sector impulsa la nova Fundació Hàbitat 3

La Taula del Tercer Sector impulsa la nova Fundació Hàbitat 3

Un projecte conjunt del Tercer Sector Social català, per captar habitatges buits per destinar-los a persones i famílies en risc d’exclusió.