La Taula del Tercer Sector reclama al Govern que ampliï les cessions d’habitatges a entitats socials

La Taula del Tercer Sector reclama al Govern que ampliï les cessions d’habitatges a entitats socials

La gestió dels habitatges es faria mitjançant la Fundació Hàbitat3.