La Taula participa al Seminari i Assemblea d’EAPN-ES a Pamplona

La Taula participa al Seminari i Assemblea d’EAPN-ES a Pamplona

Hi partiicpa una delegació de 9 membres de la Taula del Tercer Sector.